קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט”ל העשרים ושתיים 2024

את ההצעות לכנס ניתן להגיש עד ה-31.3.24 

כנס מיט"ל העשרים ושתיים בנושא הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: תובנות מהעבר ומבט אל העתיד ייערך השנה ביום רביעי, יח' תמוז תשפ"ד 24.07.2024 במרכז יצחק רבין, רחוב חיים לבנון 8, תל אביב.  

ביום חמישי, יט' תמוז תשפ"ד, 25.07.2024 נקיים יום סדנאות ומפגשי קהילה בתל-אביב

הכנס מציע במה לשיתוף במחקר, בפיתוח וביישום חדשנות מבוססת טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. זוהי הזדמנות עבור קהילת החדשנות והטכנולוגיות בהשכלה הגבוהה בישראל להיפגש, לשתף בהתמודדות ובאופני ההיערכות להוראה אקדמית בעת הזו. 

אנו מזמינים חברי/ות סגל אקדמי, סטודנטים/יות לתארים מתקדמים וכל המתעניינים בלמידה והוראה מבוססות טכנולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה, במערכות חינוך ובגופי מחקר ופיתוח, להשתתף בכנס מיט"ל ולהגיש הצעות למאמרים, סדנאות, פאנלים והדגמות.

השנה, נקיים את הכנס בצל אירועי 7 באוקטובר ובצל פתיחת שנת הלימודים האקדמית בעת מלחמה, אשר השפעותיה מלוות וימשיכו ללוות את תחומי חיינו בטווח הקצר והארוך. בכנס יינתן ביטוי, בין היתר, לדרכי ההתמודדות וההיערכות של מערכת ההשכלה הגבוהה מול האתגרים המורכבים אשר ניצבים בפניה. 

במסגרת הכנס יושם דגש על מתודולוגיות חדשות בדרכי הוראה ולמידה ותמורות פדגוגיות שצמחו במערכת ההשכלה הגבוהה בעקבות שילובם של יישומים חדשניים מבוססי כלי בינה מלאכותית. תהיה זו הזדמנות לשתף, לדון ולהמליץ על מודלים מתאימים ולהתייחס לכיוונים חדשים ומגמות עתידיות.

  נושאי הכנס

  • תיאוריה ומגמות בלמידה המשלבת טכנולוגיה וכיוונים לעתיד: השפעות התפתחותה של למידה אקדמית משולבת טכנולוגיה על היבטים תרבותיים/ פדגוגיים/ כלכליים /חברתיים/ רגשיים. המשגת הלמידה האקדמית משולבת טכנולוגיה: תיאוריות שינוי, מודלים ומדדים לאיכות, עקרונות עיצוב ומתודולוגיות לטיוב חווית הלמידה באמצעות טכנולוגיה, שינוי נורמות הוראה ולמידה, ציפיות המרצות.ים והסטודנטים.ות והנכונות לשלב טכנולוגיות 
  • יישומים טכנולוגיים מבוססי בינה מלאכותית: מתודולוגיות חדשות לתהליכי הוראה- למידה – הערכה ומחקר בשימוש בינה מלאכותית יוצרת, תפיסות מותאמות לאיפיון מטלות ודרכים להערכתן, התאמת תהליכי הכשרת סגלי הוראה ופרחי הוראה, הזדמנויות ואתגרים שטומנים בחובם הפיתוחים האחרונים בבינה מלאכותית: GPT-4, צ׳אט בוטים, עיבוד שפה טבעית, מדעי הנתונים, למידת מכונה, מערכות הוראה חכמות (intelligent tutoring systems)
  • הוראה במצבי חירום – גישות ושינויים בהוראה, למידה והערכה בתגובה למשבר שנוצר, לקחים ותובנות, אתגרים ופתרונות להוראה גמישה במציאות משתנה, שימוש בטכנולוגיה בעת חירום, דרכים למציאת איזון בין הפחתת העומס לבין עמידה ביעדים ומטרות, תכנון וניהול אמצעים תומכים להנגשת תכני הקורס, השלכות עתידיות על הכשרת צוותי הוראה, מדיניות והיערכות מוסדית 
  • פרטיות, אתיקה ואבטחת מידע בעידן הדיגיטלי: פרטיות וזכויות יוצרים בהוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי  כיצד מתמודדת מערכת ההשכלה הגבוהה עם אתגרים אלו לנוכח הכניסה המואצת והשימושים של טכנולוגיות מידע ותקשורת בהוראה ולמידה? תוכניות להתמודדות עם סוגיות אתיות כחלק מתרבות מוסדית ואחריות חברתית
  • ניהול שינוי והטמעת חדשנות: רפורמות חינוכיות ואסטרטגיות חדשות, למידה מכישלונות והצלחות, מרכזי למידה וחדשנות באקדמיה, מעבדות פדגוגיות, הטמעה של תהליכי שינוי בלמידה, שוויוניות והנגשה
  • גישות חדשניות בתחום טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה ואסטרטגיות נבחרות להטמעתן: עיצוב מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, שימוש בוידאו כולל הרצאות מצולמות בכיתה, למידה ניידת, טכנולוגיות חדשניות, לדוגמה: מדפסות תלת-מימד, מציאות מדומה, מציאות רבודה, immersive computing, סימולציות ועוד
  • למידה מותאמת אישית: כלים לניהול למידה והוראה מותאמת אישית, מתן מענה ללומדים.ות ולמרצים.ות בעלי צרכים מיוחדים
  • פרקטיקות הוראה ודגמי הוראה ייחודיים: מדיה חברתית (social media) ככלי מסייע למידה, רשתות וקהילות, למידה משולבת (blended), למידה בינתחומית, למידה היברידית (hybrid): סינרגיה ומתח בין לימודים פורמליים וא-פורמליים בקמפוס ומחוץ לו, פרקטיקות למידה שיתופית, קורסים מקוונים, ובכלל זה קורסים קוריקולריים וקורסים פתוחים (MOOCs), משאבי למידה פתוחים (OERs) ופרקטיקות נלוות, מיקרו למידה, משחוק ומשחקים, חשיבה מיחשובית ורובוטיקה (computational thinking)
  • עיצוב וניתוח למידה: עיצוב תוכניות (curriculum design), עיצוב למידה (learning design), עיצוב למידה אוניברסלי (UDL) ניתוח למידה (learning analytics) והאיזון ההדדי ביניהם
  • תוצרי פרויקטים ומחקרים שמומנו ופותחו בשיתוף מיט”ל

  מטרות הכנס

  • הצגת מגמות במחקר אודות תהליכי למידה – הוראה – הערכה אקדמית המשלבים כלים וטכנולוגיות למידה בארץ ובעולם.
  • יצירת במה והזדמנויות לשיתופי פעולה במחקר ובפיתוח למידה והוראה המשלבות טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה.
  • התבוננות ובחינת השפעות השימוש בטכנולוגיות למידה על השותפים בתהליכי הוראה, למידה, ניטור והערכה באקדמיה (סטודנטים/ות, סגל הוראה ומוסדות להשכלה גבוהה).
  • יצירת הזדמנויות לשיח אקדמי ומקצועי וגיבוש חזון משותף לעתיד ההוראה והלמידה בהשכלה הגבוהה.

  סוגי ההצעות:

  א. הרצאה במסלול מחקרי: תוצאות מחקריות, סקירות, מקרי בוחן, פאנל, הצגת מקרה מוצלח/ למידה מכישלונות או תרומה לשיח העיצובי 

  ב. הרצאה במסלול יישומי : פרקטיקות ומקרי בוחן, יוזמות לשילוב כלים וטכנולוגיות בהוראה האקדמית בעלי ערך מעשי לקהילת העוסקים בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה

  ג. הדגמה (demo): הצגה של מוצר או תוכן חדשני הזמין לשימוש חופשי. יוקצה מרחב מיוחד לתערוכה והדגמות. ניתן לשלוח סרטונים מוקלטים של הדגמות המלווים במלל בכל פורמט שייבחר (טקסט, אודיו, וידאו). בהצעה להדגמה יש לכלול קישור לאתר בו ניתן לראות ולהשתמש במוצר/ תוכן המוצע

  הגשות למסלול המחקרי ייבחנו לפי הקריטריונים הבאים:

  • רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
  • איכותה האקדמית של ההצעה
  • בהירות ההצעה
  • מקוריות וחדשנות

  הגשות למסלול היישומי ייבחנו לפי הקריטריונים הבאים:
  *הערה: הגשות במסלול זה יכללו במרכזן תיאור של היוזמה / מקרה הבוחן
  ולא מאמר

  • רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
  • ערך מעשי לקהילת העוסקים בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה
  • בהירות ההצעה
  • חדשנות ויישומיות

  לוח זמנים

  12.2.2024 פרסום קול קורא

  31.3.2024 המועד האחרון להגשת הצעות

  12.5.2024 הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

  16.5.2024 הגשת הצעות מתוקנות

  22.5.2024 פתיחת רישום לכנס  

  22.5.2024 פרסום תוכנית הכנס

  24.7.2024 כנס מיט”ל ה-22

  25.7.2024 יום סדנאות 

  גלילה לראש העמוד